Categories
wydruk-prac-dyplomowych

Pisanie pracy to nie wszystko pozostaje kwestia drukowania

Przed oddaniem pracy do druku często pojawia się dylemat dotyczący druku jedno- lub dwustronnego, zazwyczaj jednak uczelnia powinna to dokładnie określić w innym przypadku należy skontaktować się z promotorem, z którym piszemy pracę. Jeśli jednak pominiemy kwestię różnicy w kosztach w druku jedno-lub dwustronnym należy sporządzić egzemplarz w obu formach.

Pisanie prac to spory wysiłek, ale czytanie ich i recenzowanie również, dlatego łatwiej robi się to, gdy praca wydrukowana jest jednostronnie, jednak najczęściej dziekanat wymaga również złożenia jednego egzemplarza drukowanego dwustronnie, który z góry przeznaczony jest do archiwum, stąd też wymóg druku dwustronnego, który zmniejsza objętość pracy.

W przypadku druku dwustronnego należy pamiętać, że margines szerszy (ten do oprawy) będzie pojawiał się względem tekstu z innej strony tej samej kartki. Dlatego trzeba zastosować specjalne ustawienia oczywiście korzystając z opcji Menu Ustawienia strony i tam w sekcji Marginesy określić szerokość marginesu dla strony parzystej i nieparzystej. To już jedna z ostatnich czynności przed oddaniem pracy do druku. Zanim to zrobimy trzeba jednak jeszcze kilka razy dokładnie sprawdzić czy wszystko jest tak jak być powinno, bo pisanie pracy to jedno, a drukowanie to drugie.