Categories
wydruk-prac-dyplomowych

Pisanie prac dyplomowych oparte na sprawdzonych źródłach informacji

O jakości pracy dyplomowej decyduje nie tylko jej wartość merytoryczna, stylistyczna i ogólnie mówiąc zawarta w niej treść i sposób jej napisania, ale przede wszystkim jej wiarygodność. Niedopuszczalny jest fakt, kiedy autor pracy zamieszcza w niej informacje zmyślone i nieprawdziwe. Może zdarzyć się też tak, że autor jest tego nieświadomy, ponieważ pisanie prac dyplomowych oparł on na niesprawdzonych źródłach informacji.

Wszystkie materiały użyte przy pisaniu prac, należy dlatego dokładnie sprawdzać i potwierdzać w innych źródłach. Przede wszystkim należy zwracać uwagę na autora pracy, na której student się wzoruje. Jeśli jest to osoba znana w kręgach naukowych, to można być pewnym, że własne pisanie prac opieramy na rzetelnie przedstawianych faktach. Dotyczy to zwłaszcza książek w bibliotece, publikacji naukowych oraz magazynów.

Potrzebne do pisania prac materiały uzyskuje się również z internetu, a w nim wiele informacji jest podawanych błędnie i mylnie. Student pisząc prace powinien wyczulić się na to i nie otwierać pierwszej wyświetlającej się witryny z danym zagadnieniem, ale przeszukiwać internet i zdobywać coraz to nowsze wiadomości. Powinien on jedne informacje potwierdzić drugimi, wówczas można nabrać pewności, że są to wiadomości prawdziwe.

Pomimo że sprawdzanie wiarygodności informacji jest bardzo żmudne i wymaga sporo czasu, to wysiłek ten z pewnością opłaci się, ponieważ dana praca będzie pracą, którą zawiera prawdziwe informacje na temat życia innych osób, ich sukcesów życiowych, przeprowadzonych badań i ich rezultatów. Wiarygodna praca dyplomowa może zapoczątkować cały wywód magisterski lub doktorski.